Vigseln: Maria Magdalena Kyrka

Vigseln börjar kl. 16.00 den 23:e juli 2011 i Maria Magdalena Kyrka.

409px-maria-magdalena-kyrka-entre-2004-05-09-2353064