Länge sedan jag gjorde några smycken så idag var det dags.