360 grader

Och som synes är båda persiennerna uppsatta nu efter många svordomar…